OTRZYMUJESZ PRZERAŻAJĄCE RACHUNKI ZA PRĄD?
SPRAWDŹ, KTÓRY DOSTAWCA ZAPROPONUJE CI OBNIŻKI CEN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptuję Politykę prywatności.

Z czego składa się instalacja elektryczna?

Setki przyrządów i sprzętów codziennego użytku będą działać prawidłowo, jeśli w twoim domu/mieszkaniu instalacja elektryczna wykonana zostanie poprawnie. Przecież instalacja z definicji nie jest niczym innym jak zespołem urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego (niskiego napięcia nn lub nN). Służy do o doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.

Rodzaje instalacji elektrycznych

W zależności od rodzaju zasilanych odbiorników energii elektrycznej można wyróżnić następujące instalacje:

W zależności od rodzaju odbiorców i miejsca występowania, instalacje można podzielić na:

W zależności od rodzaju środowiska i jego wpływu na warunki i stopień szkodliwości oddziaływania na elementy składowe instalacji rozróżnia się instalacje elektryczne przeznaczone do użytkowania:

Ponadto w obiektach budowlanych mogą występować inne instalacje:

Normy bezpieczeństwa

musza być, zatem przestrzegane podczas całości prac związanych z zakładaniem instalacji. Instalacja elektryczna to połączenie kilku elementów, głównym jest przyłącze elektryczne, bez niego i bez protokołu odbioru przyłącza elektrycznego. Kiedy go dostaniemy możemy pomyśleć o zakładaniu złącza, linie zasilających wewnątrz budynku. To jak będzie wyglądać instalacja zależy od rodzaju budynku, jego wielkości, usytuowania i stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne, ale każda instalacja nie może istnieć bez elementów opisanych poniżej. Ustawy – Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, oraz  rozporządzenia – np. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” jak i   Polskie Normy, w tym przede wszystkim PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”, normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) np. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, to kompleksowe akty, które opisują z zachowaniem jakich zasad należy wykonywać instalację. To tego dochodzą kwestie ochrony zapisane w N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania i inne,  poza tym wszelkie opracowania techniczne (np. albumy, katalogi, zestawienie, tabele), które można stosować w projektowaniu i budowie, ale zgodnie z odpowiednimi ustawami i zasadami wiedzy technicznej.

Przyłącze energetyczne

Sztandarowy element wyjściowy, odcinek linii elektrycznej, który spaja zewnętrzną sieć zasilającą należącą do dostawcy energii ze złączem usytuowanym w budynku. Rodzaj przyłącza jest istotny, ponieważ przyłącze kablowe wymaga zastosowania układu magistralnego, gdzie kabel zostaje wprowadzony do budynku. Napowietrzny rodzaj przyłącza wymaga rozdziału przewodów, trzeba je też odpowiednio wprowadzić do obiektu.

O przyłącze należy wnioskować u dystrybutora, wniosek można pobrać na jego stronie, albo poprzez generator wniosków o przyłącze do sieci EnergiaDirect.pl.

Złącze

Złącze, element który z jednej strony jest końcowym elementem sieci rozdzielczej (zasilającej), zaś z drugiej – początkiem instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.  Należy umiejscowić je w ogólnodostępnym punkcie gdyż zawiera ono główne zabezpieczenie instalacji danego lokalu. Zazwyczaj złącze umieszczone jest w skrzynkach wnękowych, ale w przypadku instalacji napowietrznej złącze wypada w środku budynku, gdyż tak wprowadzone jest przyłącze.  Lepiej, zatem stosować przyłącze typu kablowego te łatwiej umieścić w miejscu ogólnie dostępnym. Wówczas połączenie z rozdzielnicą główną i z wewnętrznymi liniami zasilającymi jest łatwiejsze. Skrzynka z złączem nigdy nie powinna znajdować się niżej niż 30 cm nad powierzchnią ziemi, w miejscach trudno dostanych i ciemnych.

Rozdzielnica główna

Każdy odbiorca powinien wiedzieć, gdzie znajduje się rozdzielnica w jego domu, bowiem energia elektryczna doprowadzana jest bezpośrednio ze złącza przez tablicę licznikową do instalacji odbiorczej. W metalowej szafce rozdzielnicy głównej, wyposażonej wyposażone w odpowiednią aparaturę, bezpieczniki i łączniki znajdują są zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających. Warto, aby dobrać odpowiedni rozmiar skrzynki bezpiecznikowej, aby pomieścił się w niej nie tylko licznik energii ale i bezpieczniki wraz z opisami.

Wewnętrzna linia zasilająca

Z rozdzielnicy prowadzi się linie główne, które dalej rozgałęziają się wewnątrz budynku. Kabli zasilających nie powinno prowadzić się po skosie, a pod kontem prostym. Niestaranne układanie kabli, np. na skos lub przez środek ściany z pewnością będą to przeszkadzać w modernizacji instalacji. Nie naniesienie żył na dokumentację to także ryzyko dla użytkowników pomieszczeń.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd!
To łatwe i proste - uzyskaj bezpłatną wycenę już dziś!
sprawdź