OTRZYMUJESZ PRZERAŻAJĄCE RACHUNKI ZA PRĄD?
SPRAWDŹ, KTÓRY DOSTAWCA ZAPROPONUJE CI OBNIŻKI CEN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptuję Politykę prywatności.

Wypowiedzenie umowy na prąd

Umowę na sprzedaż energii elektrycznej można bez żadnych konsekwencji wypowiedzieć w ciągu 14 dni, jeśli została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy.

Umowa poza lokalem a umowa na odległość

Umowa na odległość to umowa, która jest zawierana drogą telefoniczną czy internetową. Nie jest tu wymagana jednoczesna obecność każdej ze stron. W większości przypadków taka umowa musi być potwierdzona podpisem. Niektórzy sprzedawcy niestety tego nie praktykują.  Zdarza się również, że w przypadku przedłużania umów nie jest wymagane podpisanie aneksu, a jedynie telefoniczna zgoda na nowe warunki. Z kolei umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa wymaga już obecności każdej ze stron umowy. Umowę taką stosują głównie przedstawiciele handlowi – można ją zawrzeć wszędzie. Prawo definiuje lokal przedsiębiorcy jako miejsce, gdzie jest prowadzona dana działalność.

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli odbiorca podpisał umowę poza lokalem przedsiębiorcy to w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia może wypowiedzieć umowę nie podając jej przyczyny i bez żadnych konsekwencji. Zapis o takim prawie powinien znajdować się na umowie albo w załączniku umowy. Jeśli konsument nie jest poinformowany o takim prawie to termin na wypowiedzenie umowy wygasa dopiero po 12 miesiącach. Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej należy złożyć na piśmie. Najlepiej korzystając z przygotowanego przez sprzedawcę formularza do wypowiedzenia umowy. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają złożenie wypowiedzenia drogą elektroniczną – poprzez eBOK lub e-mail.

 

 

Zobacz ile możesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd!
To łatwe i proste - uzyskaj bezpłatną wycenę już dziś!
sprawdź