OTRZYMUJESZ PRZERAŻAJĄCE RACHUNKI ZA PRĄD?
SPRAWDŹ, KTÓRY DOSTAWCA ZAPROPONUJE CI OBNIŻKI CEN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptuję Politykę prywatności.

Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej?

Wystarczy zaledwie kilka kroków administracyjnych, które zostaną wypełnione dla Ciebie przez nowego sprzedawcę. Oblicz oszczędności i dowiedz się, co proponują dostawcy.

Wybór sprzedawcy

Rynek energii uwolniony jest od 2007 rok. Tak krótki okres zaowocował już około 0,5 mln zmian sprzedawcy,  ludzie doświadczyli nie tylko zalet zmian ale dostrzegli i wady. Cena nie zawsze zwycięża, warto zapoznać się też z innymi warunkami przy wyborze sprzedawcy:

Czego należy się spodziewać? Co się stanie, po zmianie sprzedawcy

Nadal podłączony będziesz do teko samego dystrybutora prądu co wcześniej, bowiem to dystrybutor zajmuje się dostarczaniem prądu do odbiorców.  Miernik elektryczny pozostają takie sam, nie zmieniają przewody czy inne techniczne uwarunkowania. Wszystko pozostaje na swoim miejscu, zmienia się tylko cena energii, opłata handlowa ewentualnie jest inny system rozliczeń, faktura prognozowana bądź rzeczywista. Drugą fakturę za energię otrzymamy za dystrybucję, na niej stawki nie ulegną zmianie.

Uzupełnieni umowy

Wszystkim zajmie się przedstawiciel sprzedawcy, on w oparciu o rachunek za prąd uzupełni nową umowę. Uzupełni numer punkt poboru energii, taryfę ilość energii wykorzystywanej rocznie jak i wszystkie warunki techniczne. Warto jedynie sprawdzić te dane, aby nie były niepotrzebnie zawyżone bądź zaniżone, bo za niewykorzystanie przeznaczonej dla nas ilości energii sprzedawca naliczyć może karę.

Działając na upoważnieniu sprzedawca wypowie umowę kompleksowa, czyli tą zawartą z sprzedawcą, jaki dystrybutorem. Wówczas dystrybutor prześle nam nową umowę jedynie na usługę dostarczania energii, która będzie obowiązywać bezterminowo. Przy kolejnych zmianach sprzedawcy ten trok będzie pominięty, dlatego zmiana trwa 14 a nie 30 dni.

Co jeśli dostawca zbankrutuje?

Może się to zdarzyć, ale klient nie pozostanie bez zasilania. Zgodnie z prawem, dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia dostaw, a upadajmy sprzedawca musi poinformować odbiorcę o tym, że zaprzestanie sprzedawać mu energię. Klient ma czas aby wybrać inną firmę bądź zdecydować się na umowę z sprzedawcą z urzędu.

Dlaczego dostawcy mają różne ceny?

To zależy przede wszystkim od ich polityki cenowej jak i wynagrodzenia jakie naliczają sobie za zakupiona energię. Ważną składową ceny energii są opłaty za dystrybucję – które różnią się w zależności od regionu, ale nie mają one nic wspólnego ze stawkami za prąd jakie ustala sprzedawca.

Umowa na sprzedaż energii

Nowy dostawca musi poinformować nas o dacie, od której rozpoczyna się dostawa energii po nowej cenie. Wcześniej dystrybutor odczyta licznik, aby mógł ostatecznie otrzymać rachunek za prąd i rozliczyć się z poprzednim dostawcą. Kiedy pojawi się pierwszy rachunek od nowego sprzedawcy,  radzimy aby dokładnie sprawdzić całą fakturę, a zwłaszcza to czy jest ona zgodna z ustalonymi warunkami i cenami.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd!
To łatwe i proste - uzyskaj bezpłatną wycenę już dziś!
sprawdź